Sulfical®

Sulfical jest nawozem siarkowo-wapniowym o działaniu interwencyjnym i zapobiegawczym bez pozostałości na bazie polisiarczku wapnia (wapno siarkowe).

Sulfical ma wielokierunkowe działanie oparte na działaniu interwencyjnym dzięki odczynowi zasadowemu oraz działaniu zapobiegawczym wywołanym przez pierwiastkową siarkę, która pozostaje po aplikacji na powierzchni liścia. Ze względu na niespecyficzny sposób działania nie powoduje powstawania odporności patogenów chorobotwórczych.

Korzyści

  • Bardzo silne działanie lecznicze/interwencyjne
  • Skuteczność porównywalna z chemicznymi produktami stosowanymi w uprawie konwencjonalnej i IPM; może zastąpić produkt chemiczny po wystąpieniu odporności
  • Brak ryzyka powstawania odporności ze względu na niespecyficzny sposób działania
  • Bez pozostałości
  • Pozwala uniknąć odporności w programach łączonych z konwencjonalnymi fungicydami
  • Dobry uboczny efekt działania na ważne gospodarczo patogeny grzybowe upraw sadowniczych
  • Dobry uboczny efekt działania w zwalczaniu roztoczy

Dodatkowe informacje

  • Najlepszą skuteczność uzyskuje się stosując preparat na mokry liść
  • Przy wyższych temperaturach stosować mniejszą dawkę preparatu
  • W czasie kwitnienia może powodować przerzedzanie zawiązków

Fakty dotyczące produktu

Docelowe patogeny

Parch jabłoni, mączniak prawdziwy, rdza śliwy, drobna plamistość liści drzew pestkowych, Taphrina deformans, Marssonina coronaria, Cycloconium oleagineum

Składnik czynny

380 g/l Wielosiarczek wapnia

Rodzaj preparatu

Koncentrat dyspergujący (DC)

Stężenie

0.8 – 3.9%

Standardowe dawkowanie

W zależności od kraju i uprawy

Uprawy

Owoce ziarnkowe, owoce pestkowe, winogrona, drzewa oliwne

Więcej informacji

 
 
 
 

Jesteśmy tutaj żeby Ci pomóc.

Contact us directly

Kontakt na Produktach
Imię
Nazwisko

 

Biostymulatory, Nawozy mikrobiologiczne i Bioinokulanty

Scroll to Top