Dozownik FAM

Łatwy w użyciu, regulowany i idealny do uli o ograniczonej powierzchni.

Stosowanie

Wyjmij z ula ramki z miodem przeznaczonym do spożycia i pozostaw pszczołom wystarczająco dużo pokarmu na czas trwania zabiegu. Przygotowanie urządzenia: Zdejmij pokrywę, nałóż kwas mrówkowy na gąbkę i zamknij pokrywę. W pasiece wyreguluj otwarcie tarczy w zależności od temperatury i rozmiaru ula. Obróć dozownik górą na dół bezpośrednio nad obszarem wylęgowym. Najlepsze efekty można uzyskać zachowując odległość 2-3 cm pomiędzy dozownikiem a górnymi poprzeczkami ramek. Dostosuj otwór tarczy po upływie dwóch dni zgodnie z wytycznymi.

Profil zabiegu

Efekt oddziaływania oparów kwasu mrówkowego na roztocza Varroa jest szybki. Szczyt skuteczności eliminacji szkodników przypada na drugi i trzeci dzień po zastosowaniu produktu. Stosowanie kwasu mrówkowego może śmiertelnie uszkodzić część larw i rodzących się pszczół. W przypadku nagłych zabiegów oraz zabiegów przeprowadzanych w wysokich temperaturach odnotowano przypadki śmierci królowej. Kwas mrówkowy działa jedynie na etapie generowania i obecności oparów. Po zabiegu opary są usuwane w drodze wentylacji pszczół i efekt oddziaływania produktu ustaje. Kwas mrówkowy jest rozpuszczalny w wodzie i z tego względu może występować w ilościach resztkowych w poddanych zabiegowi miodzie i nektarze jak również w zakrytych plastrach miodu. Podawanie pokarmu podczas zabiegu może prowadzić do kradzieży.

Środki ostrożności

Podczas stosowania produktu FORMIVAR 85 należy korzystać z gogli i odzieży ochronnej.

Scroll to Top