Dozownik Liebig

Wygoda napełniania i montażu. Łatwość sprawdzania skuteczności parowania dzięki oznaczeniom na butelce. Niski profil pozwala na użycie produktu pod pustym podajnikiem.

Stosowanie

Napełnij butelkę do wysokości zalecanego oznaczenia na butelce. Zamontuj dozownik i szczelnie go zabezpiecz. Butelka musi być przechowywana w temperaturze otoczenia. W pasiece dostosuj papierowy knot do temperatury zewnętrznej i rozmiarów ula. Umieść papier na wsporniku i zamocuj wspornik do otwartej butelki. Odwróć dozownik Leibig górą na dół i umieść go na ramkach wylęgowych. Na drugi dzień sprawdź ile cieczy uległo odparowaniu i dostosuj knot. Uwaga: Umieszczając drugi knot w tym samym rozmiarze na pierwszym podwajasz skuteczność parowania. Najlepsze efekty można uzyskać w temperaturze od 20 °C do 25 °C.

Profil zabiegu

Efekt oddziaływania oparów kwasu mrówkowego na roztocza Varroa jest szybki. Szczyt skuteczności eliminacji szkodników przypada na drugi i trzeci dzień po zastosowaniu produktu. Stosowanie kwasu mrówkowego może śmiertelnie uszkodzić część larw i rodzących się pszczół. W przypadku nagłych zabiegów oraz zabiegów przeprowadzanych w wysokich temperaturach odnotowano przypadki śmierci królowej. Kwas mrówkowy działa jedynie na etapie generowania i obecności oparów. Po zabiegu opary są usuwane w drodze wentylacji pszczół i efekt oddziaływania produktu ustaje. Kwas mrówkowy jest rozpuszczalny w wodzie i z tego względu może występować w ilościach resztkowych w miodzie i nektarze poddanych zabiegowi jak również w zakrytych plastrach miodu. Podawanie pokarmu podczas zabiegu może prowadzić do kradzieży.

Środki ostrożności

Podczas stosowania produktu FORMIVAR 85 należy korzystać z gogli i odzieży ochronnej.

Scroll to Top