FORMIVAR® 85, roztwór kwasu mrówkowego (102 g/100 ml)

Kwas mrówkowy o szybkim działaniu przeznaczony do stosowania w dozownikach. Zwalcza skutecznie roztocza Varroa w szczelnie zamkniętych komórkach wylęgowych

Stosowanie produktu ORMIVAR® 85 w silnie zainfekowanych rojach pozwala uzyskać natychmiastowy efekt ograniczenia obecności roztoczy Varroa w pierwszych trzech dniach stosowania. Produkt należy stosować wyłącznie w sprawdzonych dozownikach kwasu mrówkowego typu Liebig lub FAM-Dispenser.

Stosowanie

FORMIVAR® 85 należy stosować zgodnie z wytycznymi producenta dozownika. Zaleca się użycie produktu bezpośrednio po zbiorze miodu oraz wyjęciu z uli ramek z miodem przeznaczonym do spożycia. Najlepsze efekty można uzyskać w temperaturze od 15 °C do 30 °C. Opary kwasu mrówkowego przenikają również do cienkiej warstwy wosku na komórkach lęgowych i zwalczają znajdujące się tam roztocza, w związku z czym często stosuje się go w koloniach z wylęgiem w ramach krótkich, trwających 4-10 dni, zabiegów.

Profil zabiegu

Efekt oddziaływania oparów kwasu mrówkowego na roztocza Varroa jest szybki. Szczyt skutezności eliminacji szkodników przypada na drugi i trzeci dzień po zastosowaniu produktu. Stosowanie kwasu mrówkowego może śmiertelnie uszkodzić część larw i rodzących się pszczół. W przypadku nagłych zabiegów oraz zabiegów przeprowadzanych w wysokich temperaturach odnotowano przypadki śmierci królowej. Kwas mrówkowy działa jedynie na etapie generowania i obecności oparów. Po zabiegu opary są usuwane w drodze wentylacji pszczół i efekt oddziaływania produktu ustaje. Kwas mrówkowy jest rozpuszczalny w wodzie i z tego względu może występować w ilościach resztkowych w miodzie i nektarze poddanych zabiegowi jak również w zakrytych plastrach miodu. Podawanie pokarmu podczas zabiegu może prowadzić do kradzieży.

Środki ostrożności

Podczas stosowania produktu FORMIVAR 85 należy korzystać z gogli i odzieży ochronnej.

Scroll to Top