Grandex Max®

Grandex MAX® to selektywny, mikrobiologiczny insektycyd do zwalczania owocówki jabłkóweczki. Zawiera naturalnie występującego entomopatogenicznego wirusa z rodziny Baculoviridae – CpGV. Grandex MAX® wykazuje działanie żołądkowe, jest skuteczny po spożyciu przez larwy owocówki jabłkóweczki. Zakażenie przez kontakt nie jest możliwe. Po spożyciu zakażone larwy zaprzestają żerowania i nie powodują dalszych szkód. Grandex MAX®  jest środkiem selektywnym, nie stwarza zagrożenia dla producentów, konsumentów ani pszczół i innych organizmów pożytecznych.

 • Wysoce selektywny i skuteczny w zwalczaniu owocówki jabłkóweczki.
 • Bez okresu karencji, bez pozostałości w owocach.
 • Można go stosować aż do zbiorów.
 • Doskonałe narzędzie w strategii antyodpornościowej.
 • Możliwość zmniejszenia dawki w kolejnych zabiegach.
 • Do stosowania w produkcji konwencjonalnej, integrowanej i ekologicznej.
 • Bezpieczny dla producenta, konsumenta i środowiska.
 • Można stosować w mieszaninach z większością fungicydów, chemicznych i biologicznych insektycydów oraz z nawozami.

grandex max wykres1   

Jak działa Grandex MAX®?

 1. Wykazuje działanie żołądkowe – podczas żerowania trafia do przewodu pokarmowego gąsienicy.
 2. Do zakażenia dochodzi w krótkim czasie – gąsienice przestają żerować.
 3. Zakażone gąsienice giną po kilku dniach i dodatkowo uwalniają wirusa do środowiska.
 4. Jest selektywny – nie szkodzi pszczołom i innym organizmom pożytecznym.

grandex max jak dziala

 

Jak przechowywać Grandex MAX®?

Opakowanie skutecznie chroni preparat przed promieniowaniem UV.

 • Okres ważności wynosi 2 lata w temperaturze poniżej 5°C.
 • Okres ważności wynosi 3 miesiące w temperaturze poniżej 20°C.

Jak stosować Grandex MAX®?

 • Drzewa muszą być dokładnie pokryte cieczą roboczą.
 • Liczbę zabiegów i dawki należy dostosować do presji szkodnika i strategii zwalczania Zaleca się wykonanie zabiegu co 8-14 dni, zależnie od nasłonecznienia.
 • Zastosowanie Grandex MAX® na I pokolenie ogranicza populację szkodnika w kolejnych pokoleniach Zabiegi należy powtarzać w każdym kolejnym pokoleniu szkodnika.
 • Zalecana dawka pierwszego zabiegu to 100 ml/ha, następne zależnie od presji szkodnika oraz stosowania innych insektycydów powinny wynosić 50-100 ml/ha.
 • W mieszaninach zbiornikowych Grandex MAX® stosować jako ostatni Zazwyczaj 3 aplikacje standardowe pokrywają I pokolenie.
 • Zabiegi należy wykonywać wcześnie rano lub wieczorem, w dni pochmurne zabieg można wykonywać w ciągu dnia.
 • Odporny na zmywanie już 3-4 h po oprysku Optymalne pH cieczy roboczej w przedziale 5-8,5.
 • Zabiegi powinny być wyznaczane na podstawie obecności pierwszych motyli w pułapkach feromonowych.
 • Bardzo ważne, aby pierwszy zabieg wykonać wcześnie:
 • Najlepiej przed wylęgiem pierwszych jaj – w stadium „czarnej główki” (80-85 stopniodni po odłowieniu pierwszych osobników do pułapek).
 • Najpóźniej w trakcie żerowania larw stadium L1 i L2.

grandex max maksymalna skutecznosc

grandex max warianty

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:
Zwalczany szkodnik: Owocówka jabłkóweczka (Cydia pomonella L.)
Substancja czynna: Cydia pomonella granulovirus (CpGV)
Formulacja: Koncentrat suspensyjny (SC)
Koncentracja wirusa: >3 × 1013 jednostek/litr – 6,24 g/l
Zalecana dawka: 100 ml/ha lub 50 ml/ha na każdy metr wysokości korony drzewa
Uprawy: Jabłoń, Grusza

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.

 

Fakty dotyczące produktu

Szkodnik docelowy

Owocówka Jabłkóweczka (Cydia pomonella)

Składnik czynny

Cydia pomonella granulovirus (CpGV)

Formulacja

Koncentrat zawiesinowy (SC)

Koncentracja wirusa

>3 × 1013  jednostek/litr – 6,24 g/l

Dawka

100 ml/ha lub 50 ml/ha na każdy metr wysokości korony drzewa.

Uprawy

jabłoń, grusza.

Więcej informacji

 
 
 
 

Jesteśmy tutaj żeby Ci pomóc.

Contact us directly

Kontakt na Produktach
Imię
Nazwisko

 

Insektycydy

Scroll to Top