OXUVAR® 5.7% Skoncentrowany kwas szczawiowy w postaci gęstego płynu

Obdarzony szybkim i trwałym działaniem 3,5%-owy roztwór dwuwodnego kwasu szczawiowego do stosowania w bezwylęgowych koloniach pszczół
Jedna (1) część koncentratu ulega wymieszaniu z jedną (1) częścią cukru. W stężeniu 3,5% ten gotowy do zastosowania roztwór jest dobrze przyjmowany przez zimujące pszczoły i królową w gromadzie.

Stosowanie

Roztwór należy rozlać pomiędzy plastrami, gdzie znajdują się pszczoły. W północnej Europie oraz w niskich temperaturach otoczenia pszczoły pozostaną w ulu, w związku z czym w ulach Dadant powinna wystarczyć dawka 5-6 ml na rząd. W Europie Południowej oraz w wysokich temperaturach wymagana jest większa dawka – 6-8 ml/rząd. Najlepsze efekty uzyskasz jeśli pszczoły pozostaną w ulu po zabiegu.

Profil zabiegu

3,5%-owy roztwór uwodnionego kwasu szczawiowego jest dobrze tolerowany przez pszczoły i królową. Szczyt skuteczności eliminacji szkodników przypada na pierwsze trzy dni po zastosowaniu produktu. Cukrowy roztwór pozostaje aktywny przez dłuższy okres czasu, gdyż higroskopijny cukier przyciąga wodę i utrzymuje kwas szczawiowy w roztworze dłużej niż produkt w sprayu. Jeden zabieg wystarczy w przypadku, gdy nie ma zamkniętych komórek wylęgowych. Cykliczne zabiegi przeprowadzane na tym samym pokoleniu robotnic mogą prowadzić do narastania efektów subletalnych i skrócić długość życia pszczół.

Scroll to Top