Rozpylacz VARROX®

Niezawodne i skuteczne ORYGINALNE narzędzie gwarantujące precyzję podczas każdego zabiegu parowania.

Stosowanie

Umieść wymaganą ilość dwuwodnego kwasu szczawiowego w naczyniu. Włóż VARROX® przez otwór wlotowy i umieść go pod skupiskiem pszczół. Zatkaj otwór wlotowy paskami gąbki lub wilgotną szmatką. Podłącz urządzenie do akumulatora samochodowego 12 V dokładnie na 2 minuty 30 sekund. Odłącz VARROX® i zdejmij go na chwilę. Zanurz wciąż gorące naczynie w wiadrze z zimną wodą dla jego schłodzenia do temperatury wyjściowej. Uszczelnij otwór wlotowy na kolejnych dziesięć minut. Najlepsze efekty można uzyskać w koloniach bezwylęgowych w temperaturze zewnętrznej powyżej 8 °C.

Profil zabiegu

Dwuwodny kwas szczawiowy to biały proszek o wysokiej kwasowości. Po odparowaniu przy pomocy VARROX® opary skraplają się ponownie jako dwuwodny kwas szczawiowy na pszczołach i plastrach. Drobne kryształki w kształcie igiełek likwidują roztocza po zetknięciu się z nimi. W związku z powyższym roztocza znajdujące się w zamkniętych komórkach wylęgowych nie zostaną zlikwidowane pod wpływem kwasu szczawiowego z uwagi na brak styczności z tą substancją. Szczyt skuteczności eliminacji roztoczy przypada na drugi dzień po zastosowaniu produktu. Dwuwodny kwas szczawiowy paruje w dwóch etapach i rozpada się w wysokiej temperaturze na nieaktywne opary. VARROX® powstał z myślą o cyklicznych precyzyjnych zabiegach w każdym ulu przy zastrzeżeniu dokładnego przestrzegania instrukcji użycia.

Bezpieczeństwo

Opary kwasu szczawiowego prowadzą do podrażnienia oczu i układu oddechowego. Dlatego nie należy stosować tego produktu w pomieszczeniach zamkniętych. Podczas stosowania należy mieć na sobie odzież ochronną, okulary ochronne i maskę. Zabiegi należy zawsze przeprowadzać z wiatrem wiejącym z tyłu.

Scroll to Top