Standby – ogrodzenie przeciwko nornikom

Ogrodzenie typu standby to zaawansowany system, który obejmuje udział naturalnych drapieżników w celu zwalczania norników i uniknięcia ich (ponownej) migracji.

Zakres stosowania

Norniki mają ogromny potencjał reprodukcyjny. Gdy tylko młode osiągną dojrzałość, są wypędzane z nory przez rodziców. Obszary wolne od norników będą stale zasiedlane przez młode potomstwo. (Ponowna) migracja do tych obszarów odbywa się nad ziemią.

Ogrodzenie powstrzymuje (ponowną) migrację do obszaru chronionego. Ponadto norniki poruszające się po ziemi chowają się w skrzynkach, które są ustawione wzdłuż ogrodzenia, w celu ochrony przed naturalnymi wrogami, a następnie są odławiane. Naturalni wrogowie (lisy, koty, ptaki drapieżne, borsuki, szczury itp.) uczą się regularnie sprawdzać skrzynki i otwierać je, naciskając klapkę na górze i wyłapując przynętę. Klapka zamknie się, a pułapka będzie gotowa do złapania kolejnego nornika. Standby to odpowiedni system do stosowania w różnych (głównie wieloletnich) systemach produkcji roślinnej w celu ochrony cennych obszarów.

Zalety

    • Łatwy, skuteczny i solidny system do ochrony cennego obszaru przed ponowną migracją norników
    • Po zainstalowaniu ogrodzenie jest samowystarczalne.
    • „System partycypacyjny”: Naturalne drapieżniki są zintegrowane z praktyką zwalczania norników. Ich liczebność na tym obszarze jest zwykle zwiększona.
    • Łatwa konserwacja