VARROX EDDY

Pierwsze lekkie przenośne narzędzie z technologią Li-Ion. Precyzja każdego zabiegu bez względu na zastosowaną dawkę. Podczas procesu parowania niewymagana jest obecność pszczelarza.

Stosowanie

Umieść wymaganą ilość dwuwodnego kwasu szczawiowego w tyglu. Wprowadź Varrox Eddy przez otwór wlotowy o wymiarach 15mm x 90mm pod skupiskiem pszczół. Zatkaj otwór wlotowy paskami gąbki lub wilgotną szmatką. Uruchom Varrox Eddy naciskając na przycisk start i odczekaj z zachowaniem stosownej odległości do chwili, w której na urządzeniu wyświetli się zielona kontrolka. Wyjmij Varrox Eddy i wrzuć wciąż gorący tygiel do wiadra z zimną wodą dla jego schłodzenia. W międzyczasie możesz przeprowadzić zabieg w innej kolonii wykorzystując w tym celu inny tygiel. Uszczelnij otwór wlotowy na dziesięć minut po zakończeniu zabiegu. Zestaw akumulatorów umożliwia przeprowadzenie zabiegu w 10-20 ulach w ramach jednego ładowania. Najlepsze efekty można uzyskać na koloniach bezwylęgowych w temperaturze zewnętrznej powyżej 8 °C.

Profil zabiegu

Dwuwodny kwas szczawiowy to biały proszek o wysokiej kwasowości. Podczas parowania z udziałem Varrox i Varrox Eddy, opary skraplają się ponownie jako dwuwodny kwas szczawiowy na pszczołach i plastrach. Drobne kryształki w kształcie igiełek eliminują roztocza po zetknięciu z nimi. W związku z powyższym roztocza znajdujące się w zamkniętych komórkach wylęgowych nie zostaną zlikwidowane pod wpływem kwasu szczawiowego z uwagi na brak styczności z tą substancją. Szczyt skuteczności eliminacji roztoczy przypada na drugi dzień po zastosowaniu produktu. Dwuwodny kwas szczawiowy paruje w dwóch etapach i rozpada się w wysokiej temperaturze na nieaktywne opary. Varrox i Varrox Eddy powstały z myślą o cyklicznych precyzyjnych zabiegach w każdym ulu pod warunkiem dokładnego przestrzegania instrukcji użycia.

Bezpieczeństwo

Opary kwasu szczawiowego prowadzą do podrażnienia oczu i układu oddechowego. Dlatego nie należy stosować tego produktu w pomieszczeniach zamkniętych. Podczas stosowania należy mieć na sobie odzież ochronną, okulary ochronne i maskę. Zabiegi należy zawsze przeprowadzać z wiatrem wiejącym z tyłu.

Scroll to Top